Obecní knihovna Krásensko

Ceník služeb

Poplatky za užívání služeb knihovny:
 
Registrace na jeden kalendářní rok:
 
děti, důchodci                                         0,- Kč
studenti                                                  0,- Kč
dospělí                                                   0,- Kč
rodinná legitimace                                 0,- Kč
 
 
 
Upomínky:
 
děti do 15 let 
                        poplatek z prodlení            5,- Kč
                        první upomínka                  5,- Kč + poštovné 
                        druhá upomínka               10,- Kč + 2x poštovné 
                        třetí upomínka                  15,- Kč + 3x poštovné
 
ostatní
                        poplatek z prodlení          10,- Kč
                        první upomínka                15,- Kč + poštovné 
                        druhá upomínka               20,- Kč + 2 x poštovné 
                        třetí upomínka                 25,- Kč + 3 x poštovné 
                        upomínací dopis              30,- Kč + 4 x poštovné 
 
 
 
Poškození knihy:                        50,- Kč
Ztráta knihy:                               50,-Kč + cena knihy 
Poškození časopisu:                   10,-Kč
Ztráta časopisu:                          10,- Kč + cena èasopisu 
Internet:                                        0,- Kč
Kopírování :                           z dokumentù knihovny      1,- Kč/stránka A4 
Meziknihovní výpùjèní služba( MVS): výše ceny bude stanovena podle aktuálních poštovních poplatkù.
 
 
 
 


Kontakt:732418563  E-mail: knihovna@krasensko.cz